Poliisi kirjasi kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa 382 996 rikosta - määrä laskussa

11.07.2014 14:50 -

Poliisille ilmoitettujen rikosten määrä laski kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa runsaat yhdeksän prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Rikoslakirikosten määrä (liikennerikokset eivät kuulu tähän) sen sijaan pysyi lähes ennallaan. 

Kaikkien rikosten määrän laskuun tarkastelujaksolla vaikutti automaattisen kameravalvonnan tilapäinen vähentyminen, jonka myötä liikennerikkomusten määrä laski runsaat 20 prosenttia edelliseen vuoteen nähden. 

Tämä johtuu poliisijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan automaattisen liikenteenvalvonnan uudelleen organisoinnista. Poliisilaitosten yhteydessä toimineet liikennevalvontakeskukset lakkautettiin alkuvuoden aikana. Automaattinen liikennevalvonta keskitettiin Helsingin poliisilaitoksen yhteydessä toimivaan valtakunnalliseen liikenneturvallisuuskeskukseen, joka aloitti toimintansa kesäkuussa. 

– Automaattisen nopeusvalvonnan suoritteet lisääntyvät toisella puolivuotiskaudella, kun liikenneturvallisuuskeskuksen henkilökunnan määrä saadaan tavoitetasolle ja uudet työprosessit käyttöön, Kolehmainen sanoo. 

Kaiken kaikkiaan poliisi kirjasi kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa 382 996 rikosta. Määrä laski edelliseen vuoteen verrattuna runsaan 38 000 rikoksen verran. 

Liikkuvat ulkomaalaiset rikollisryhmät näkyvät tilastoissa 

Omaisuusrikosten määrä kasvoi 3,3 %. Kasvu johtuu pääasiassa alkuvuonna lisääntyneistä asunto-, mökki- ja kellarikomerovarkauksista sekä petosrikollisuuden kasvusta.

– Asunto- ja vapaa-ajanasuntoihin kohdistuvien varkauksien kasvua selittävät erityisesti lisääntyneet ulkomaalaiset liikkuvat rikollisryhmät, Kolehmainen arvioi. 

Ryöstöjen määrä kasvoi alkuvuoden aikana lähes 17 %. Ajankohtainen ilmiö ovat nuorten henkilöiden tekemät ryöstöt, jotka ovat kohdistuneet toisiin nuoriin. Pahoinpitelyt ja huumausainerikokset vähentyneet
 

Pahoinpitelyrikokset ovat tammi-kesäkuussa vähentyneet lähes 10 %. Yhtenä syynä tilanteeseen on poliisin entistä tarkempi analyysiin perustuva näkyvä valvonta ongelmakohteissa, esimerkiksi ravintoloiden ympäristöissä niiden sulkemisaikaan. 

Törkeiden pahoinpitelyiden määrä on laskenut viitisen prosenttia, mutta sen sijaan henkirikosten yritykset ovat lisääntyneet lähes 28 %. Tilanteeseen saattaa vaikuttaa kirjaustekniikka, koska rajanveto törkeän pahoinpitelyn ja henkirikoksen yrityksen välillä on usein hiuksenhieno.

Huumausaiherikosten määrä laski vajaat 3 % ja törkeiden huumausainerikosten määrä yli 12 %.  Perinteisesti näiden rikosten määrät vaihtelevat vuosittain, koska törkeät huumausainerikokset eivät tule yleensä viranomaisten tietoon ilman pitkäjänteistä paljastavaa toimintaa. 

– Vuonna 2013 poliisi onnistui paljastamaan huomattavan paljon törkeitä huumausainerikoksia, joten lasku nyt on osittain luonnollista. Vuoden 2014 luvuissa eivät vielä näy paljastavassa vaiheessa olevat jutut, joten koko vuoden juttumäärä voi poiketa merkittävästi alkuvuoden luvuista, Kolehmainen sanoo.

Rattijuoppojen määrä laskussa, törkeät liikenteen vaarantamiset kasvussa

 Liikennerikosten määrä pysyi lähes ennallaan edellisen vuoden tilanteeseen verrattuna. Liikennerikoksia oli tammi-kesäkuussa yhteensä 65 485. Kiinni jääneiden rattijuoppojen kokonaismäärä on laskenut hiukan (1,3 %).  

Törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta epäiltyjen määrä on vajaa 8 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. 

Hälytystehtävien määrä kasvoi 

Poliisille ilmoitettujen hälytystehtävien määrä kasvoi vajaalla viidellä prosentilla edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Hälytystehtäviä poliisi sai tammi-kesäkuun aikana yhteensä 507 384. Määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna runsaalla 23 000 tehtävällä. 

Kehitys huolestuttaa poliisijohtaja Seppo Kolehmaista, koska tähänkään mennessä poliisipartioita ei ole voitu lähettää noin 100 000 ilmoitettuun hälytystehtävään vuosittain.

A- ja B -kiireellisyysluokan tehtävien määrä laski vajaalla kolmella prosentilla. Tämä johtuu poliisijohtaja Kolehmaisen mukaan siitä, että tehtäviä on kirjattu entistä enemmän B-luokan sijasta C-luokkaan. 

– Kirjaamisen muutos johtuu pääosin siitä, että kenttäjohtajat seuraavat entistä tarkemmin tehtävien kirjaamista oikeaan luokkaan. Samaan on vaikuttanut myös hätäkeskusuudistus, Kolehmainen sanoo. 

Kotihälytystehtävät vähenivät nelisen prosenttia, mutta perheväkivaltatehtävät ovat pysyneet edellisen vuoden korkealla tasolla.Tämäkin liittyy ainakin osittain tarkentuneisiin kirjauskäytäntöihin. Perheväkivaltatehtävät on opittu tunnistamaan jo alkuvaiheessa.

Poliisille ilmoitetut rikokset ja hälytystehtävät

Kilpailut

Uusimmat