Sukupuolten väliset erot päihteidenkäytössä näyttävät olevan kaventumassa.
Vaikka sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluva syrjintä on edelleen yleistä, tutkimustulokset paljastavat merkkejä edistymisestä.
Remonttien tai korjausten siirtäminen on yleisintä pienissä, alle 20 asunnon taloyhtiöissä sekä 70-luvun taloissa.
Elinajanodotteen nousu ja eläkkeelle siirtymisen myöhentyminen voivat selittää muutosta käsityksessä vanhuuden alkamisesta.
Unohdettu liikuntamuoto edistää tutkitusti terveyttä ja on helppo ottaa osaksi arkirutiineja.
Mahdolliset riskit johtuvat todennäköisesti perimästä tai kasvuympäristöstä eivätkä parasetamolista, tutkimus osoittaa.
Tuoreessa tutkimuksessa tarkasteltiin Medicare-korvaustietoja vuosina 2016–2019.
Terve Suomi -kyselyyn osallistui 10 kaupunkia.
Tutkimuksen tulokset kannustavat välttämään dementiapotilaiden psykoosilääkitystä.
Aiemmin sydämen vajaatoiminta on voinut olla hankala tunnistaa moninaisista oireista johtuen.
Tutkimuksessa 280 lihavaa 60–89-vuotiasta sai puolen vuoden ajan joko istumisen vähentämiseen tähtäävää opastusta tai yleistä terveysneuvontaa.
Samaisessa tutkimuksessa selvitettiin myös, millainen ruoka suomalaisille maistuu onnellisena.
Erilaiset toimenpiteet voivat maksaa valtiolle suuria summia, mutta kuinka paljon joudut itse maksamaan niistä?
Hyvinvointialueiden välillä huomattavia eroja muistisairauksien määrässä.
Tupakointi aiheuttaa syöpää, mutta riskit alkavat vähitellen pienentyä tupakoinnin lopettamisen jälkeen.
Tiktok on 13–18-vuotiaiden selkeästi tärkein uutiskanava.