Kuva: Shutterstock

Suomen piti olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, mutta tavoite ei täyty ilman lisätoimia

21.06.2024 20:15 - Nina Turunen

Pyrkimys hiilineutraaliudesta ei toteudu ilman lisätoimia.

Suomi ei tule saavuttamaan nykyisillä toimillaan hiilineutraaliustavoitettaan, selviää tuoreesta tutkimuksesta. Suomen tavoitteena oli olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tutkimuksessa todetaan että nykyiset ilmasto- ja energiapoliittiset toimet eivät kuitenkaan riitä, vaan lisätoimia tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan.

Tutkimustiedotteen mukaan lisätoimien tarve on noin 2-19 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Tavoitteen suurimmat epävarmuudet liittyvät puhtaan energian ja teollisuuden investointien toteutukseen sekä maankäyttösektorin kehitykseen. 

Tutkimuksessa laskettiin muun muassa tulevia päästöjä ja hiilinieluja kolmen eri strategian pohjalta. Keskeisimmät erot skenaarioiden välillä liittyivät toimintaympäristön muutoksiin, puhtaiden investointien toteutumiseen sekä maatalouden ja liikenteen kehitykseen. Huomionarvoista on se, että mikään näistä tavoitteista ei auta Suomea pääsemään tavoitteisiinsa. 

Skenaarioiden määrittelyissä huomioitiin aiemman hallituksen toimeenpanemat energia-ja ilmastopoliittiset toimet sekä Euroopan unionin asettamat ilmasto- ja energiasäädökset.  

Tutkimus toteutettiin yhteistyönä Teknologian tutkimuskeskus, Luonnonvarakeskus ja Suomen ympäristökeskuksen kesken. Tuloksia aiotaan hyödyntää Suomen hallituksen tulevan energian- ja ilmastostrategian sekä keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman luomisessa. 

Lue myös: Viimeiset 12 kuukautta olivat mittaushistorian lämpimimmät - pelätty raja voi ylittyä muutamassa vuodessa

Lue myös: Osaatko sytyttää puusaunan oikein? HSY jakoi vinkit vähäpäästöisempään saunomiseen

Lähde: Valtioneuvosto

Kilpailut

Uusimmat