Armeijamainen kuri on historiaa jopa armeijassa

07.03.2011 18:15 -

Armeijan johtajuutta tutkinut filosofian tohtori Sudhanshu Palsule kuvailee johtamistyyliä konemaiseksi, joka on nyt jäämässä historiaan. Tulevaisuuden johtaminen vaatii uudenlaista ajattelutapaa, joka muuttaa koko organisaatiokulttuuria.

Mustavalkoinen ja autoritaarinen, ylhäältä alas suuntautuva johtajuus ei enää toimi tämän päivän ympäristössä. Vanha johtajuusajattelu on kuitenkin lyönyt leimansa organisaatioihin.

– Tällaisen johtajuusajattelun seurauksia ovat muun muassa myytti pysyvyydestä ja tarve kontrolloida työntekijöitä kuin lapsia tai vankeja. Tulevaisuus on jo kuitenkin täällä, mutta me emme osaa vielä käsitellä sitä, sanoo filosofian tohtori Sudhandshu Palsule.

Esimies- ja johtamiskoulutusta tarjoavissa yrityksissä muutostarve on jo huomattu. Organisaatiot hakevat esimieskoulutukseen nyt perinteisestä poikkeavaa sisältöä.

– Koulutusta ei onneksi enää rajata vain esimiehille, sillä organisaatioiden asiantuntijatkin tarvitsevat uudenlaisia johtamistaitoja projekteissaan. Heidän on pystyttävä omalta osaltaan luomaan rikastavaa työkulttuuria organisaatiossa, toteaa koulutuksen osaamiskeskuksen johtaja Virve Taskinen WSOYprosta.

Johtajuus on kuin ihmissuhde

Tutkimusten mukaan työntekijä on motivoitunut, kun hänellä on tilaa työskennellä, hän nauttii työstään ja on hyvä siinä. Palsule näkee tässä tien tulevaisuuden johtamiseen.

– Leadership is relationship eli johtajuus on kuin ihmissuhde. Liiasta kontrolloinnista pitää päästä eroon, ja johtajan on kyettävä sitouttamaan ja innostamaan alaisiaan. Tähän vaaditaan uudenlaista ajattelutapaa, läpinäkyvyyttä sekä tiedon käsittämistä ja käsittelemistä eri tavalla.

Kilpailut

Uusimmat