Ikäviä tilastoja juhannuksesta — nämä asiat voisimme muuttaa toiseen suuntaan?

18.06.2015 17:07 -

Poliisille ja pelastusviranomaisille juhannus on kiireistä aikaa. Valitettavan usein juuri juhannus näkyy piikkinä ei niin iloisissa tilastoissa.

Rattijuopumustilastojen valossa juhannus on synkkää aikaa. Juhannusviikonloppuisin jää vuosittain kiinni noin 600 rattijuoppoa, mikä on kaksinkertainen määrä tavalliseen kesäviikonloppuun ja kolminkertainen määrä talvenajan viikonloppuun verrattuna.

Pidempiaikainen alkoholin nauttiminen saattaa vaikuttaa niin, ettei ajoon lähtevä kuljettaja aina tunne omaa tilaansa. Alkoholin poistumiseen elimistöstä tulee varata tarpeeksi aikaa, sitä ei voi nopeuttaa keinotekoisesti. Epävarmoissa tapauksissa kannattaa aina siirtää matkalle lähtöä. Juhannusaattona ja -päivänä poliisi keskittää voimiaan rattijuopumusvalvontaan juhlapaikkojen ja ravintoloiden läheisyydessä.Juhannus on synkkää aikaa myös vesiliikenteessä. Juhannuksena ruorijuoppoja jää kiinni moninkertainen määrä verrattuna tavalliseen kesäviikonloppuun. Alkoholi ja veneily eivät kuulu yhteen, sillä suurin osa Suomessa vuosittain hukkuneista hukkuu päihtyneenä.

Vesillä liikuttaessa on tärkeää pitää pelastusliivejä ja pitää veneen varusteet kunnossa. Veneillessä hukkuneista jopa kahdeksan kymmenestä olisi pelastunut käyttämällä pelastusliivejä. Sisävesien venevalvonnassa keskitytään ruorijuopumus- ja pelastusliivien käytön sekä veneen varusteiden valvontaan.

Juhannuksen aikaan poliisia ja muita viranomaisia työllistävät tapaturmat, tappelut, vahingonteot ja häiriökäyttäytymiset. Yhteistä tapauksissa on se, että lähes aina tekijä tai tekijät ja usein myös muuta osalliset ovat alkoholin vaikutuksen alaisina. Poliisi toivookin, että ihmiset tuntisivat vastuunsa ja juhlisivat juhannusta maltilla ja toiset huomioiden.

Kuvat: Nova / Shutterstock

(Nova, Poliisi)

Kilpailut

Uusimmat