Muna vai kana -kyselyssä pohdittiin kahta samaa tarkoittavaa sanontaa, jotka kirjaimellisesti ymmärrettynä ovat kuitenkin toistensa vastakohdat. Radio Nova otti yhteyden asiantuntijaan selvittääkseen, mistä tässä on kyse.
Konttorin vieras Malla Kuuranne opettaa puheilmaisua Teatterikorkeakoulussa. Professori pääsee usein opastamaan hätääntyneitä näyttelijöitä murteiden puhumisessa. Mikä tekee murteiden puhumisesta vaikean jopa ammattilaisille?