Muna vai kana: Mitä merkitsevät sanonnat "älä muuta sano" ja "sano muuta"?

01.02.2015 11:45 -

Muna vai kana -kyselyssä pohdittiin kahta samaa tarkoittavaa sanontaa, jotka kirjaimellisesti ymmärrettynä ovat kuitenkin toistensa vastakohdat. Radio Nova otti yhteyden asiantuntijaan selvittääkseen, mistä tässä on kyse.

Miksi sanonnat älä muuta sano ja sano muuta tarkoittavat samaa, vaikka ovat täysin toistensa vastakohdat?

Suomen murteiden sanakirjan toimittaja Minna Salonen kertoo, että Fraasit sanos muuta ja älä muuta sano tarkoittavat samaa, mutta ovat kirjaimellisesti ymmärrettynä kuitenkin toistensa vastakohtia. Molemmilla sanonnoilla vahvistetaan samanmielisyys edellisen puhujan kanssa ja niiden merkitys on ’oikein sanoit, juuri niin’.

Tuttu samaa merkitsevä fraasi on älä muuta viserrä. Nykypuhekielessä sama asia voidaan ilmaista pelkästään sanomalla (no) älä! Verkossa olevan Urbaanin sanakirjan mukaan voi tässä tilanteessa sanoa myös äläpä ja älä vaan!

Samantapaisia sanontoja on myös muissa kielissä. Englanniksi voidaan sanoa you said it ’sinäpä sen sanoit’. Fraasia say no more puhuja voi käyttää ainakin tilanteissa, jossa hän haluaa ilmaista ymmärtäneensä edellisen puhujan sanomaan sisältyvän vihjauksen.Sanonta you don’t say ilmaisee ihmetystä ja hämmennystä, ’ihan totta, älä nyt!’.

Ruotsiksikin voi sanoa säg inte annat ’älä muuta sano’. Saksaksi hämmästelevä voi todeta was du nicht sagst ’ihan totta, älä nyt!’    

Suomen murteiden sanakirjassa ei ole vielä kirjoitettu sanoja muu ja sanoa.  

Onko joku asia mietityttänyt sinua aina? Kysy meiltä mitä vain ja me etsimme vastauksen! 

Legendaarinen kysymyspalsta tekee paluun! Muna vai kana selvittää mitä vain

Kuva: Shutterstock

(Radio Nova / Julia Falck)

Kilpailut

Uusimmat