Muna vai kana: Miten määritellään terve kouluympäristö?

06.03.2015 09:50 -

Koulunkäynti ja siellä tapahtuva kiusaaminen puhuttavat usein. Mutta mikä määrittää niin sanotun terveen kouluympäristön? Radio Nova otti yhteyttä asiantuntijaan ja selvitti vastauksen.

Filosofian tohtori Outi Hyry-Honka on tutkinut koulu ympäristöä oppilaiden näkökulmasta väitöskirjassaan Terveyspääoma kouluyhteisössä seitsemäsluokkalaisten käsityksen valossa. 

Hyry-Hongan tutkimusten perusteella hyvän kouluympäristön tekijöitä ovat luottamukselliset suhteet sekä muihin oppilaisiin että opettajiin. Kiusaamista ei myöskään suvaita.

– Oppilaiden mielestä terveyttä tukevat hyvät opiskeluolosuhteet. Niitä ovat esimerkiksi hyvin toteutettu kouluruokailu, tasapainoinen työjärjestys, huoliteltu fyysinen kouluympäristö, eli hyvä sisäilma ja ergonomiset työtilat.

Hyry-Honka on työskennellyt kouluympäristössä terveydenhoitajana ja opettajana. Hänen mielestään koulujen terveydenedistäminen vaatii nuorten äänen kuuntelemista.

– On huomioitava heidän näkökulmansa. Aktiiviset nuoret tekevät aktiivisen koulun, jossa terveen kouluympäristön saavuttaminen on mahdollista.

Kuva: Shutterstock

(Radio Nova)

Kilpailut

Uusimmat