Kuva: Shutterstock

Syrjintä ja epäasiallinen käytös rehottavat yhä musiikkialalla - uudet karut tilastot julki

21.03.2024 20:15 - Minttu Tikkanen

Syrjintä saattaa esiintyä esimerkiksi palkkaeroina tai epäasiallisena kohteluna.

Teoston teettämän tutkimuksen mukaan syrjintää ja epäasiallista käytöstä ilmenee edelleen runsaasti musiikkialalla.

Erityisesti syrjintä perustuu Suomen musiikkialalla esimerkiksi etniseen taustaan, ikään tai sukupuoleen. Esimerkiksi etniseen vähemmistöön kuuluvista musiikkialan työntekijöistä 61 prosenttia vastasi kokeneensa taustansa vuoksi syrjintää tai epäasiallista kohtelua. Myös sukupuoli altistaa epäasialliselle kohtelulle, naisista kaksi kolmasosaa kertoi kohdanneensa sukupuoleen kohdistuvaa syrjintää tai epäasiallista kohtelua, kun taas miesten keskuudessa vastaava luku oli vain 14 prosenttia. Ikäsyrjintää puolestaan kertoivat kokeneensa sekä kaikista nuorimmat että 50 ikävuoden ylittäneet kyselyyn vastaajat.

Yleiseksi syrjinnän muodoksi kerrottiin muun muassa matalampi palkka kuin samaa työtä tekevällä, mutta eri taustasta tulevalla kollegalla. Eniten syrjintää koettiin juuri toisten kollegoiden toimesta.

Musiikkialaa yhdenvertaisena kokonaisuudessaan piti vain alle puolet vastaajista, 49 prosenttia. Sen lisäksi jopa 54 prosenttia kaikista vastanneista kertoi kohdanneensa jonkinlaista syrjintää tai epäasiallista kohtelua. Vaikka tulos on edelleen kehno, kyselyssä koettiin alan kuitenkin menneen positiivisempaan suuntaan.

Syrjintä ei kuitenkaan suinkaan aina tule esiin alalla, sillä kyselyyn vastanneista vain neljännes kertoi raportoineensa kohtaamastaan syrjinnästä eteenpäin. Syrjintä voi myös esimerkiksi hidastaa uralla etenemistä tai saada pohtimaan alanvaihtoa. Kyselyssä 61 prosenttia uskoi syrjinnän hidastaneen urakehitystään ja 41 prosenttia harkinneensa jopa alanvaihtoa. 

Kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 914 musiikkialalla toimivaa henkilöä. Suurin osa vastaajista työskenteli musiikin säveltäjinä, sanoittajina tai esittäjinä.

Lue myös: Yleisö suuttui, kun Anna Puu vaihtoi suuntaa: "Se kohdistuu erityisesti naisiin"

Lue myös: Tutkimus paljastaa suomalaisten suosikkiartistit – ykkösenä Eppu Normaali

Lue myös: Cyan Kicksin Susanna kärsi vuosia lamaannuttavasta esiintymispelosta, kunnes yksi hetki muutti kaiken

Kilpailut

Uusimmat