Kuva: SHUTTERSTOCK

Jos pysäyttää auton hetkeksi bussipysäkille, pitääkö siihen pyrkivää bussia väistää? Asiantuntija vastaa ikuisuuskysymykseen

02.02.2024 08:15 - Rebekka Silvennoinen

Selvitimme, saako linja-autopysäkille pysäyttää auton esimerkiksi puhelun tai matkustajan ottamista tai jättämistä varten.

Pysäytät auton bussipysäkille jättääksesi matkustajan pois kyydistä. Matkatavarat ovat takaluukussa pohjimmaisina, joten pysähdyksessä menee tovi. Takaa on kuitenkin tulossa bussi, joka pyrkii kyseiselle pysäkille. Bussinkuljettaja painaa töötin pohjaan ja kylmä hiki hiipii otsalle. 

Näihin tilanteisiin törmää usein varsinkin pääkaupunkiseudulla. Tilanteissa herää kysymys, toimiiko auton kuljettaja oikein pysähtyessään bussipysäkille, vai onko bussinkuljettajalla vain liian heikot hermot ja tööttipainike herkässä?

– Tieliikennelain mukaan ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä siten, että se vaarantaa turvallisuutta tai haittaa muuten liikennettä. Tuon lisäksi tieliikennelaissa on erikseen säännelty linja-autopysäkillä pysäköinnistä ja pysäyttämisestä. Sen mukaan, linja-autopysäkki on paikka, joka on tarkoitettu linja-autoon nousemista tai siitä poistumista varten. Muuta ajoneuvoa kuin linja-autoa ei saa pysäköidä kyseiselle paikalle. Muun ajoneuvon saa kuitenkin pysäyttää linja-autopysäkille, jos se voi tapahtua linja-autoliikennettä estämättä, kertoo Liikenneturvan yhteyspäällikkö Marko Nieminen.

– Tässä yhteydessä on hyvä muistaa myös pysäköinnin ja pysäyttämisen ero. Pysäyttäminen tarkoittaa ajoneuvon nopeuden tiputtamista nollaan. Pysäyttämistä on myös esimerkiksi lyhytaikainen ajoneuvon seisottaminen siihen nousemista tai siitä poistumista varten tai ajoneuvon kuormaamista tai kuorman purkamista varten. Pysäköintiä taas on ajoneuvon varsinaista pysäyttämistä pidempiaikainen ajoneuvon seisottaminen, joko kuljettajineen tai ilman kuljettajaa, Nieminen jatkaa.

Monilla onkin käsitys, että bussipysäkille saa tarpeen tullen pysähtyä. Matkustajat saa ottaa kyytiin tai jättää kyydistä tarpeen tullen hyödyntäen bussipysäkkiä. Mutta miten toimia oikeaoppisesti yllä mainitussa tilanteessa, jossa bussi pyrkii samalle pysäkille?

– Tieliikennelaissa sanotaan, että ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä siten, että se vaarantaa turvallisuutta tai haittaa muuta liikennettä. Lisäksi laissa on maininta linja-autopysäkkien käytöstä. Lain mukaan linja-autopysäkille pysähtyminen (muulla ajoneuvolla kuin linja-autolla) tulee tapahtua siten, että se ei estä linja-autoliikennettä. Jos pysäkillä on auto ja bussi on samalle pysäkille tulossa, niin voidaan mitä ilmeisimmin olla sitä mieltä, että linja-autoliikenne estyy, ellei bussi pääse pysäkilleen. Tällaisessa tilanteessa esteenä oleva ajoneuvo tulee siirtää muualle.

– Linja-autoliikenne on varsin tarkasti aikataulutettua ja tietyillä pysäkillä pitäisi olla tiettynä ajankohtana. Jos linja-auto ei pääse pysäkilleen esteen vuoksi, vaan joutuu odottamaan, niin aikataulu ei linjalla enää pidäkään. Osa linja-autopysäkeistä on mitoitettu siten, että siihen mahtuu kerrallaan yksi linja-auto. Jos bussi joutuu odottamaan pysäkille pääsyään ajokaistalla, niin kaikki muukin liikenne tuolla paikalla saattaa häiriintyä.

– Jos linja-autopysäkillä on joku muu ajoneuvo estämässä linja-auton pääsyn sinne, saattaa linja-auton kuljettaja joutua jollain tavalla herättämään esteenä olevan ajoneuvon kuljettajan huomion. Esimerkiksi kaukovalojen vilautus tai lyhyt äänimerkki auttavat usein tässä tilanteessa. Hyvä kuitenkin muistaa se, että ketään ei ole tarkoitus kaukovaloilla sokaista tai äänimerkillä kuuroksi saattaa, eli vain pieni vilautus tai tööttäys riittää.

(kuva: SHUTTERSTOCK)

Pätevätkö samat säännöt myös kaupunkialueiden ulkopuolella sijaitseville bussipysäkeille? Saako bussipysäkille pysähtyä esimerkiksi puhelun ajaksi?

– Taajamien ulkopuolella tilanne linja-autopysäkkien suhteen on sama kuten edellä kerroin. Pysäkille saa pysäyttää ajoneuvon, jos se ei vaaranna turvallisuutta tai haittaa muuten liikennettä, eikä estä linja- autoliikennettä. Jos pysäkille on tulossa linja-auto, mutta ei sinne pysähtyneen ajoneuvon vuoksi mahdu, niin siinä tapauksessa voinemme sanoa, että pysähtynyt ajoneuvo estää linja-autoliikennettä ja toimii lain vastaisesti. Näissä tapauksissa esteenä oleva ajoneuvo tulee siirtää muualle.

Lue myös: Teetkö sinäkin yleisen virheen sähköpotkulaudalla? Liikennesäännöt monelta kuskilta hukassa

Lue myös: Heitätkö tumppeja tai muuta roskaa katukaivoon? Ei kannattaisi, sillä ne päätyvät todennäköisesti suoraan vesistöön

Juttu julkaistu ensimmäisen kerran 3.9.2023. 

Kilpailut

Uusimmat