HESY: Suurpetoja ei saa metsästää kannan kestävyyden uhalla

07.08.2011 13:00 -

Ylimitoitettu metsästys on nurinkurinen tapa ennaltaehkäistä suurpetovahinkoja, muistuttaa Helsingin eläinsuojeluyhdistys.

HESY ry:n ja Wild Lynx ry:n huolenaiheena on ministeriön asetus, joka sallii 263 karhun pyynnin. Kiintiö ylittää jälleen kerran Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen arvioiman karhujen kestävän verotusmäärän - RKTL:n mukaan karhukanta kestää vain 200 yksilön poistuman.

- Karhu on Suomessa vaarantunut laji, jota ei tule metsästää kannan kestävyyden uhalla. Vaikka kanta on viime vuosina kasvanut, täytyy muistaa, että karhut lisääntyvät hyvin hitaasti. Naaraskarhut tulevat sukukypsiksi yleensä kolmivuotiaina ja saavat poikasia 2-3 vuoden välein. Karhukannat toipuvat siis hyvin hitaasti kestokyvyn ylittävästä metsästyksestä, HESY ry:n puheenjohtaja Hannele Luukkainen painottaa.

Suomella on kansainvälinen vastuu suojella karhukantaansa, suurpetoja ei ole ylipäätään Suomen mittakaavassa liikaa.

Viime pyyntikaudella aloitettu ilveksen tehometsästys on räikeimpiä esimerkkejä ministeriön tavasta sivuuttaa asiantuntijatahojen lausunnot. Tulevalle metsästyskaudelle ministeriö esittää pyyntilupaa 440 ilvekselle. RKTL:n mukaan vaarantuneeksi luokiteltu kanta kestää korkeintaan 300 ilveksen poistuman.

Ministeriö perustelee kestävän pyyntimäärän ylittäviä kaatolupia suurpetojen asutusten liepeillä aiheuttamien lisääntyneiden uhka- ja vahinkotilanteiden ehkäisyllä. Yhdistysten mielestä häirikköpeto on harhaanjohtava ilmaus.

- Tätä nykyä jokainen pihan poikki kulkeva suurpeto leimataan helposti häiriköksi, jolle haetaan tappolupaa, vaikka vahinkoa ei ole vielä sattunut. Samalla pihavierailujen ennaltaehkäisy erilaisin karkottein ja suojautumiskeinoin unohdetaan kokonaan. Tämä on käsittämätöntä. Kaatolupia ei pidä koskaan myöntää ennaltaehkäisevästi, vaan vasta sitten, kun kaikkia muita keinoja on jo kokeiltu, Luukkainen ja Julin sanovat.

Kanadassa ja Yhdysvalloissa ihmisten asuinalueille hakeutuneet ”häirikkökarhut” pyritään ajamaan metsiin. Jos tässä ei onnistuta, karhut siirretään asuinalueilta nukutettuina syrjemmälle. Luukkaisen ja Julinin mielestä samaa käytäntöä tulisi noudattaa myös Suomessa. 

(HESY ry, Wild Lynx ry)

Kilpailut

Uusimmat