Päästöt kasvoivat - tässä syy!

02.04.2011 15:23 -

Talouden elpyminen ja kylmä sää kasvattivat Suomen päästöjä.

EU:n päästökauppaan kuuluvien laitosten yhteispäästömäärä viime vuonna oli 41,3 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. Laitoksille ilmaiseksi jaetut päästöoikeudet eivät riittäneet syntyneisiin päästöihin. Päästöt ylittivät myönnetyt päästöoikeudet 3,4 miljoonalla päästötonnilla. Suomen päästökauppasektorin päästöjen kasvu johtui pääasiassa teollisuustuotannon elpymisestä, kylmästä talvesta sekä heikosta vesivoimatilanteesta Pohjoismaissa.

EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluville yrityksille jaettiin päästöoikeuksia viime vuonna 37,9 miljoonalle päästötonnille. Yritysten tuli ilmoittaa maaliskuun 31. päivään mennessä laitoksen hiili-dioksidipäästöt päästökaupparekisteriin. Mikäli päästöt ylittävät ilmaiseksi myönnetyt päästöoikeudet, joutuvat yritykset ostamaan päästöoikeuksia tai käyttämään aiemmilta vuosilta säästyneitä päästöoikeuksia. Vuosilta 2008 ja 2009 päästöoikeuksia on jäänyt käyttämättä runsaat 3 miljoonaa.

Suosittelemme

Kilpailut

Uusimmat