Esimerkiksi työhuonevähennyksen määrä on 900 euroa, jos etätyöpäiviä on yli puolet.
Viikonloppuna voimaan tuleva autoveron muutos jää näillä näkymin voimaan ainakin lähivuosiksi.
Suomen autokantaa yritetään ohjata ympäristöystävällisempään suuntaan muun muassa päästöverotuksen avulla. Lisäpontta ohjaus saa huhtikuun alussa, kun verotus muuttuu tiukemmaksi suurempipäästöisten autojen kohdalla.
Suomalaisten verotus on painottumassa yhä enemmän kulutuksen verottamiseen.