Tuotetta ei myydä enää.
Sähkökiuas voi hajota siinä missä muukin elektroniikka.
Leivänpaahtimesta lähtenyt palo voi levitä nopeastikin.
Huolehdi myös hiilten ja tuhkien asianmukaisesta siivoamisesta.
Tuotteen käyttöä ei tule jatkaa.
Rasvapaloa ei missään nimessä pidä yrittää sammuttaa vedellä.
Mökiltä tulisi löytyä myös alkusammutukseen välineistöä.
Takaisinveto koskee tuotetta sen kaikissa värivaihtoehdoissa.
Akku voi tulla vaaralliseksi esimerkiksi vioittuessaan.
Palohälytin ei välttämättä ehdi hälyttää pihalla syttyvästä palosta tarpeeksi ajoissa.
Akku voi tulla vaaralliseksi esimerkiksi vioittuessaan.
Palamaan syttyvää akkua on hyvin vaikeaa sammuttaa.
Heinäkuun alussa voimaan astuneessa uudessa pelastuslaissa avotulta ei saa tehdä mihinkään, jos metsä- tai ruohikkopalon vaara on ilmeinen. Aiemmin avotulikielto koski ainoastaan metsiä ja niiden läheisyyttä tulipalon vaaran aikana.