Heinäkuun alussa voimaan astuneessa uudessa pelastuslaissa avotulta ei saa tehdä mihinkään, jos metsä- tai ruohikkopalon vaara on ilmeinen. Aiemmin avotulikielto koski ainoastaan metsiä ja niiden läheisyyttä tulipalon vaaran aikana.