Ruotsinsuomalainen Miriam Bryant on koko elämänsä asunut Ruotsissa, mutta kokee silti itsensä enemmän suomalaiseksi kuin ruotsalaiseksi. Kansainvälistä uraa kovaa vauhtia rakentava artisti toivookin saavansa mahdollisuuksia käydä äitinsä kotimaassa useammin.