Helsingin Kalasataman keskuksen rakennustyöt muuttavat merkittävästi liikennejärjestelyjä yhdellä pääkaupungin pääväylistä. Väliaikaiset liikennejärjestelyt kestävät vuoteen 2017.
Flow Festivalin rakennusaikaiset tilapäiset liikennejärjestelyt vaikuttavat pyöräiljöiden ja kävelijöiden liikkumiseen. Tapahtuma järjestetään 7.-11.8.2013 Suvilahden vanhalla voimala-alueella sekä sitä ympäröivillä alueilla Helsingissä.