Esimerkiksi metsästäjät raportoivat hirvihavainnoistaan reaaliajassa järjestelmän ylläpidolle, joka puolestaan välittää tiedon eteenpäin autoilijoille.
Liikenneturvan mukaan hirvionnettomuuksia tapahtuu eniten kaksikaistaisilla pääteillä. Riski on suurimmillaan auringonlaskun tunteina. 
Porojen vaellus kohti talvilaitumia on käynnissä. Eläinten määrä tiealuilla lisääntyy merkittävästi, kun porot liikkuvat laidunalueita halkovilla teillä. Myös maantiesuola houkuttelee poroja täydentämään kivennäisvarastojaan.
Vaikka vuonna 2012 Suomen maanteillä ei hirvi- ja peuraeläinkolareissa kuollut yhtään ihmistä, onnettomuuksia kertyi kuitenkin yli 5000. Tiedot selviävät Liikenneviraston juuri valmistuneesta Hirvieläinonnettomuudet-tilastosta.
Autoilijoiden tulee syksyisin ottaa huomioon hirvivaara liikenteessä, muistuttaa Suomen riistakeskus.
Viime vuonna maanteiltämme raportoitiin 1304 hirvionnettomuutta, kun niitä vielä vuosituhannen alussa sattui noin 3000 vuodessa.