Aiemmin tutkimuksissa on kerrottu, että itsekkäillä henkilöillä olisi parempi palkka. Asia ei kuitenkaan ole niin.
Tutkijat eivät ole täysin yksimielisiä siitä, miten päättely on mahdollista.