Luonnon tarkkailu voi lisätä myös halua suojella luontoa.