Komulaisen mielestä tilanteeseen olisi ollut varsin yksinkertainen ratkaisu.