Kyseinen kohtaus nousee esille säännöllisin väliajoin.