Hyvillä tyypeillä on taipumusta olla nöyriä ja he tutustuvat avoimesti uusiin ihmisiin.