Anssi Tuulenmäki toimii Aalto-yliopistossa tutkimusryhmän vetäjänä ja MIND-innovaatiokoneiston yli-innovaatioaktivistina. Hänen missionaan on ollut jo vuosia aktivoida ihmisiä uuden luomisen taitojen opiskeluun.